Infiintari firme

Pasi de urmat :

 • Rezervarea denumirii firmei (este recomandabil sa aveti pregatite minim 3 denumiri, in cazul in care numele dorit nu este disponibil);
 • Alegerea sediului social – daca va fi la bloc, este nevoie de acordul vecinilor, dar si al asociatiei de proprietari;
 • Declararea pe proprie raspundere in fata unui notar cum ca indepliniti conditiile legale pentru calitatea de administrator/ asociat. De asemenea tot la notar se da si specimenul de semnatura;
 • Redactarea actului constitutiv;
 • Depunerea capitalului social intr-un cont bancar;
 • Depunerea dosarului la ONRC in vederea inregistrarii firmei;
 • Ridicarea actelor: CUI, ceritificat constator, rezolutia de inscriere.

Acte necesare:

 • Cerere inregistrare;
 • Dovada rezervarii numelui firmei;
 • Copii carte de identitate/ pasaport ale asociati/ administrator;
 • Dovezile privind sediul social al societatii;
 • Acordul Asociatiei de Proprietari (daca este cazul);
 • Extras de cont pentru a dovedi depunerea capitalului social;
 • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociati/ administrator;
 • Specimene de semnatura;
 • Act Constitutiv;
 • Dovada achitarii taxelor percepute de ONRC;
 • Pentru PFA/ Intreprindere Individuala/ Intrepreindere Familiala: documentele care atesta pregatirea profesionala/ documentele care atesta experienta profesionala (unde este cazul); dovezile privind sediul professional.

Termen solutionare dosar: 3-5 zile din momebntul depunerii actelor la Registrul Comertului.

Tarife:

SRL

 • Asociat Unic: 355 RON – Bucuresti si Ilfov /455  RON – alte judete
 • 2 Asociati: 405 RON – Bucuresti si Ilfov /505 RON – alte judete
 • 3 Asociati: 455 RON – Bucuresti si Ilfov / 555 RON – alte judete
 • Asociat Unic Student: 355 RON – Bucuresti si Ilfov /455 RON – alte judete
 • SRL-D: 210 RON

 

Societate pe Actiuni: 1.100 euro onorariul, la care se adauga TVA.

Persoana Fizica Autorizata: 210 RON – Bucuresti si Ilfov / 310 RON – alte judete

Intreprindere Individuala: 210 RON – Bucuresti si Ilfov / 310 RON – alte judete

Intreprindere Familiala: 210 RON – Bucuresti si Ilfov / 310 RON – alte judete

Asociatie/ Fundatie/ Sindicat: 1.320 RON – Bucuresti si Ilfov / 1.870 RON – alte judete